Čelična užad (sajle) i pribor

Uvoznici smo i distributeri čelične užadi. Neizostavan smo partner firmama koje pokreću i podižu terete.

Namjena čelične užadi je široka. Naši proizvodi su najzastupljeniji na kranskim dizalicama, liftovima, betonarama i sl.

Tehnologija čelične užadi i podizanja tereta kompleksna je i zahtjeva iskustvo i znanje. Naša ponuda obuhvaća i konfekciju čelične užadi, po želji korisnika, a u skladu sa normama i u skladu sa strukom.

Prisutni smo na tržištu cijele Europske Unije.

NAJČEŠĆA NAMJENA:
 • Sajle za kačenje na teret koji se podiže ili pomiče
 • Šumarske sajle
 • Stojeće nosive sajle, tj. sajle koje su fiksirane na oba kraja i preko kojih ništa ne klizi i preko kojih se ništa ne prevozi (sajle na mostovima i slično).
 • Pokretne sajle tj. sajle na kranovima, autodizalicama, šlep službama itd.
 • Sajle u arhitekturi (ograde, balkoni)
 • Sajle na teretnim vozilima poput bagera, utovarivačima i sl.
 • Sajle za povlačenje i izvlačenje tereta
 • Ribarske sajle
 • Sajle na koje se vješaju mreže i zastori (najčešće na sportskim terenima)
 • Gražne sajle
 • Sajle u autoindustriji
 • Sajle za dizala
 • Sajle u logističkim skladištima (najčeščće za RGB – Regalbedienger)
 • Sajle za primjenuj u brodogradji
NAŠE PREDNOSTI:
 • brzi rokovi isporuke
 • veliki lager proizvoda u Hrvatskoj i Austriji