Zaštitne mreže

MREŽE I PLATNA ZA GRADITELJSTVO

• Mreže za zaštitu ljudi od pada sa otvorenih rubova
• Mreže za stubišta (zaštitne i dekorativne)
• Mreže za ograđivanje i označavanje gradilišta u reflektirajućim bojama
• Platna za mobilne građevinske ograde, konfekcionirana na mjeru
• Platna za građevinske ograde, u rolama
• Reklamni banneri za građevinske ograde
• Skelska platna sa i bez printa
• Skelske cerade
• Mreže za zaštitu od pada kamena sa starih pročelja (tanke, neupadljive)
• Sistemi za zaštitu od ptica (pročelja, kolodvori, javna mjesta ..)
• Mreže za podizanje tereta
• Platna za prekrivanje otvorenih krovova (pomoćni privremeni krov)
• Fasadne folije
• Armirane građevinske folije (zatvaranje prolaza, otvora itd.. zaštita od prašine)
• Ukopne mreže za upozoravajuće označavanje vodova i kablova

TRANSPORT

• Mreže za prekrivanje vagona i kontejnera
• Platna za prekrivanje vagona i kontejnera
• Mreže za prekrivanje prikolica i tovarnih prostora u kombijima
• Zaštitne mreže za autoradionice – osiguranje od pada u kanal
• Protuklizne ploče
• Polisesterske priveznice
• Lanci
• Kutne zaštite za palete
• Ručni viljuškar

SKLADIŠTA I SKLADIŠTENJE TERETA


• Zaštitne mreže na zidovima regala
• Mreže za odjeljivanje robe
• Mreže za hvatanje predmeta koji padaju sa pokretne trake

PAKOVANJE

• Mreže za zaštitu površine predmeta
• Mrežasta platna za odjeljivanje slojeva (npr kameni opločnjaci na paleti)
• Platna za prekrivanje prometnih znakova

OKOLIŠ

• Platna u rolama za zaštitu od prašine i pijeska
• Gusta platna izrađena na mjeru za zaštitu od prašine i pijeska
• Mreže za spriječavanje letenja laganih otpada na otpadnim centrima (papir i sl.)
• Sistem za sakupljanje otpadnih limenki (na javnim mjestima i događanjima)
• Mreže za prekrivanje bazena
• Mreže za zaštitu od ptica na parkiralištima

AGRAR

• Mreže za zaštitu od vjetra
• Mreže za zasjenjenje
• Mreže za zaštitu plodova na podu
• Platna za toplinsku zaštitu usjeva
• Mreže za zaštitu od insekata
• Mreže za zaštitu od tuče
• Mreže za zaštitu od pčela i osa
• Mreže za zaštitu stabala i krošnji od divljih životinja
• Mreže za bočnu i krovnu zaštitu kaveza za životinje
• Materijali za prekrivanje silosa
• Mreže za prekrivanje sijena
• Mreže za ograđivanje štala

HOBI

• Mreže za hranjenje konja sijenom
• Vodootporne cerade za prekrivanje (vozila, drva, pijesak)
• Jedra za zaštitu od sunca
• Mreže za zaštitu pada kućnih ljubimaca sa balkona

SPORT

• Nogometni golovi (različite dimenzije i izvedbe)
• Mreže za nogometne golove
• Mreže za nogometne golove optimalne za kameru
• Antivandalne mreže za nogometne golove
• Zid sa rupama za vježbanje ciljanja sa loptom
• Mreže za nošenje lopti
• Zaštitne mreže iza golova
• Konstrukcija (stupovi) za zaštitne mreže iza golova
• Korner stupovi i zastavice (moguć print loga nogometnog kluba)
• Montažni materijali
• Rukometni golovi
• Mreže za rukometne golove
• Hokej golovi
• Mreže za hokej golove
• Mreže za vaterpolo golove
• Košarkaški obruči i table
• Mreže za koš
• Antivandalne mreže za koš
• Mreže za tenis
• Mreže za odvajanje teniskih terena
• Platna za zaštitu od vjetra i pogleda na ogradama teniskih terena (sa i bez printa)
• Odbojka – kompletan program
• Odbojka na pijesku – kompletan program
• Badminton – kompletan program
• Golf mreže
• Kavezi za vježbanje udaranja golf lopticom
• Dvoranske mreže za zaštitu od bacanja predmeta
• Stadionske mreže za zaštitu od bacanja predmeta
• Zaštitne mreže da disk i kuglu (bacačke discipline)
• Zaštite travnjaka

IGRA

• Mreže za penjanje (dječja igrališta)
• Konopci za penjanje
• Mrežni tuneli za puzanje i provlačenje
• Mrežni mostovi
• Mreže u igraonicama za zaštitu bazena sa lopticama
• Paintball zaštitne mreže